آموزش استثنایی، مشاوره و توانبخشی
این وبلاگ در خصوص گفته ها و ناگفته های دنیای آموزش و پرورش کودکان و دانش آموزان عزیز استثنایی میباشد
  به طورکلی به‌منظور افزایش انگیزه دانش‌آموزان و سوق دادن آنها به سمت درونی شدن انگیزه‌ها راهکارهای زیر توصیه می‌شود: 1 - سعی کنیم اولویت تجربه‌های دانش‌آموزان برای آنها جالب باشد، احساس موفقیت اولیه اعتماد به نفس آنها را افزایش می‌دهد. این موضوع در مسابقات ورزشی نیز مشهود است. 2 - برای موفقیت دانش‌آموزان پاداش در نظر بگیریم. منتظر نباشیم تا افت تحصیلی اتفاق افتد و سپس موفقیت را تحسین کنیم. 3 - با احترام گذاشتن به تفاوت‌های فردی دانش‌آموزان، هرگز آنها را با یکدیگر مقایسه نکنیم. 4 - دانش‌آموزان را در کلاس کمتر درگیر مسائل عاطفی منفی نمائیم و نسبت به حساسیت‌های عاطفی آنان آشنا و در کاهش آن کوشا باشیم. سخت‌گیری و انضباط شدید، تبعیض، بیان قضاوت‌های منفی و خبرهای ناخوشایند از جمله عواملی است که موجب درگیری ذهنی و کاهش علاقه به یادگیری می‌شود 5- بلافاصله پس از آزمون یا پرسش کلاسی، دانش‌آموزان را از نتیجه کار آگاه کنید. 6 - برای اینکه دانش‌آموز بداند، در طول تدریس به‌دنبال آموختن به چیزی باشد، بیان اهداف آموزشی مورد انتظار از او را در ابتدای درس فراموش نکنیم. 7 - چگونگی یادگیری و نحوه انجام کار برای دانش‌آموز مشخص شود. 8 - به‌منظور افزایش حس کفایت در دانش‌آموز از او بخواهیم مطالب یاد گرفته شده را به دوستان یا کلاس آموزش دهد. 9 - در مورد مشکلات درسی دانش‌آموز و ریشه‌یابی آن، با او تبادل نظر و گفت‌وگو کنیم. 10 - تشویق کلامی در کلاس، به صورت انفرادی بسیار حائز اهمیت است. 11 - مطالب درسی را به ترتیب از ساده به دشوار مطرح کنیم. 12 - از بروز رقابت ناسالم در بین دانش‌آموزان پیشگیری شود. 13 - در فرآیند آموزش متکلم وحده نباشیم و یادگیرندگان را در یادگیری مشارکت دهیم. 14 - علاقه به دانش‌آموزان و تعلق خاطر و اهمیت دادن به یکایک آنها، سطح انگیزه‌ها را افزایش می‌دهد. 15 - آموزش را با «تهدید» پیش نبریم. 16 - برای دانش‌آموزان با انگیزه، خوراک علمی کافی داشته باشیم. 17 - با محول کردن مسئولیت به دانش‌آموزان کم توجه، آنان را به رفتارهای مثبت هدایت و علل کم‌توجهی در آنها را بررسی کنید. 18 - شیوه‌های تدریس را از سنتی به شیوه‌های روز تغییر داده و با استفاده از تکنولوژی آموزشی، حواس پنجگانه دانش‌آموزان را به کار گیریم. 19 - میان درس کلاس و مسائل زندگی که به وسیله همان درس قابل حل است، ارتباط برقرار کنیم. 20 - تدریس را با طرح مطالب و پرسش‌های جالب توجه آغاز کرده و با تحریک حس کنجکاوی، دانش‌آموزان را برانگیخته‌تر سازیم. 21 - به وضعیت جسمانی دانش‌آموزان توجه کرده و علل جسمی بی‌توجهی و کاهش انگیزه آنان را بیابیم. 22 - محیط کلاس را با طراحی زیبا و مناسب، جذاب سازیم تا مانع بروز کسالت روحی شویم. 23 - با فرهنگ و تاریخچه زندگی افراد مدرسه یا محله‌ای که در آن تدریس می‌کنیم، آشنا شده و در طول تدریس از مثال‌های آشنا استفاده کنیم. 24 - به منظور اطلاع از نتیجه فعالیت درسی دانش‌آموزان و ارائه بازخورد به موقع و مناسب، تکالیف آنان را بلافاصله در جلسه بعدی ملاحظه و با رفع اشکالات، جنبه‌های مثبت را تشویق کنید. 25 - در گرفتن آزمون و امتحان به قول خود عمل کنیم. 26 - زمان یادگیری باید در حد توان دانش‌آموز باشد. برای تجدید قوا و انگیزه در میان کلاس از وقت تفریح و استراحت غافل نشویم. 27 - دانش‌آموز را از میزان پیشرفت خود آگاه سازیم تا بداند برای رسیدن به هدف چه گام‌های دیگری بردارد. 28 - به لحاظ اخلاقی و ایجاد انگیزه، همیشه خوش‌اخلاق و خوش‌رو باشیم. 29 - به منظور افزایش حس کفایت و مشارکت در ارائه دروس از نظرات دانش‌آموزان استفاده کنیم. 30 - مطمئن باشیم که توجه دانش‌آموزان برای شروع تدریس آماده است. 31 - تمام مطالب دشوار را یکجا و در یک جلسه آموزش ندهیم. 32 - به خاطر داشته باشیم، توجه افراطی به دانش‌آموزان (قوی یا ضعیف) موجب متشنج شدن فضای کلاس می‌شود. 33 - دانش‌آموزان را به گروه‌های «خوب»، «بد» و «ضعیف» تقسیم‌بندی نکنیم. 34 - از ورود به موضوعات حاشیه‌ای که منجر به انحراف توجه کلاس می‌شود، بپرهیزیم. 35 - با ایجاد جلسات بحث و تحلیل به دانش آموزان فرصت تفکر و اظهار نظر بدهیم. 36 - هرگز دانش‌آموزان را مجبور به انجام فعالیت‌های تحقیرکننده نظیر «جریمه» نکنیم. 37 - به افراد درون‌گرا، کمرو، مضطرب که تمایلی به ابراز وجود ندارند، توجه کرده و با تقویت رفتارهای مثبت، آنها را به مشارکت در بحث‌های کلاسی و کارهای گروهی تشویق کنیم. 38 - در روش‌های تدریس، کنفرانس و سمینار را مد نظر قرار دهیم. 39 - تأکید بر نمره، اضطراب دانش‌آموزان را افزایش می‌دهد و مانع از توجه کامل به موضوع درس می‌شود. این دانش‌آموزان با وجود تلاش زیاد از نمرات پایینی برخوردارند و به تدریج رابطه میان تلاش و نتیجه را نادیده می گیرند که در نهایت منجر به از دست رفتن انگیزه خواهد شد. 40 - گاهی از تجربه‌های دوران تحصیل و شکست‌ها و موفقیت‌های خود برای دانش‌آموزان صحبت کنید.

منبع :

moshaveremarzha.blogfa.com

[ پنجشنبه چهارم دی 1393 ] [ 1:46 ] [ j.samadifar ] [ ]
  به طورکلی به‌منظور افزایش انگیزه دانش‌آموزان و سوق دادن آنها به سمت درونی شدن انگیزه‌ها راهکارهای زیر توصیه می‌شود: 1 - سعی کنیم اولویت تجربه‌های دانش‌آموزان برای آنها جالب باشد، احساس موفقیت اولیه اعتماد به نفس آنها را افزایش می‌دهد. این موضوع در مسابقات ورزشی نیز مشهود است. 2 - برای موفقیت دانش‌آموزان پاداش در نظر بگیریم. منتظر نباشیم تا افت تحصیلی اتفاق افتد و سپس موفقیت را تحسین کنیم. 3 - با احترام گذاشتن به تفاوت‌های فردی دانش‌آموزان، هرگز آنها را با یکدیگر مقایسه نکنیم. 4 - دانش‌آموزان را در کلاس کمتر درگیر مسائل عاطفی منفی نمائیم و نسبت به حساسیت‌های عاطفی آنان آشنا و در کاهش آن کوشا باشیم. سخت‌گیری و انضباط شدید، تبعیض، بیان قضاوت‌های منفی و خبرهای ناخوشایند از جمله عواملی است که موجب درگیری ذهنی و کاهش علاقه به یادگیری می‌شود 5- بلافاصله پس از آزمون یا پرسش کلاسی، دانش‌آموزان را از نتیجه کار آگاه کنید. 6 - برای اینکه دانش‌آموز بداند، در طول تدریس به‌دنبال آموختن به چیزی باشد، بیان اهداف آموزشی مورد انتظار از او را در ابتدای درس فراموش نکنیم. 7 - چگونگی یادگیری و نحوه انجام کار برای دانش‌آموز مشخص شود. 8 - به‌منظور افزایش حس کفایت در دانش‌آموز از او بخواهیم مطالب یاد گرفته شده را به دوستان یا کلاس آموزش دهد. 9 - در مورد مشکلات درسی دانش‌آموز و ریشه‌یابی آن، با او تبادل نظر و گفت‌وگو کنیم. 10 - تشویق کلامی در کلاس، به صورت انفرادی بسیار حائز اهمیت است. 11 - مطالب درسی را به ترتیب از ساده به دشوار مطرح کنیم. 12 - از بروز رقابت ناسالم در بین دانش‌آموزان پیشگیری شود. 13 - در فرآیند آموزش متکلم وحده نباشیم و یادگیرندگان را در یادگیری مشارکت دهیم. 14 - علاقه به دانش‌آموزان و تعلق خاطر و اهمیت دادن به یکایک آنها، سطح انگیزه‌ها را افزایش می‌دهد. 15 - آموزش را با «تهدید» پیش نبریم. 16 - برای دانش‌آموزان با انگیزه، خوراک علمی کافی داشته باشیم. 17 - با محول کردن مسئولیت به دانش‌آموزان کم توجه، آنان را به رفتارهای مثبت هدایت و علل کم‌توجهی در آنها را بررسی کنید. 18 - شیوه‌های تدریس را از سنتی به شیوه‌های روز تغییر داده و با استفاده از تکنولوژی آموزشی، حواس پنجگانه دانش‌آموزان را به کار گیریم. 19 - میان درس کلاس و مسائل زندگی که به وسیله همان درس قابل حل است، ارتباط برقرار کنیم. 20 - تدریس را با طرح مطالب و پرسش‌های جالب توجه آغاز کرده و با تحریک حس کنجکاوی، دانش‌آموزان را برانگیخته‌تر سازیم. 21 - به وضعیت جسمانی دانش‌آموزان توجه کرده و علل جسمی بی‌توجهی و کاهش انگیزه آنان را بیابیم. 22 - محیط کلاس را با طراحی زیبا و مناسب، جذاب سازیم تا مانع بروز کسالت روحی شویم. 23 - با فرهنگ و تاریخچه زندگی افراد مدرسه یا محله‌ای که در آن تدریس می‌کنیم، آشنا شده و در طول تدریس از مثال‌های آشنا استفاده کنیم. 24 - به منظور اطلاع از نتیجه فعالیت درسی دانش‌آموزان و ارائه بازخورد به موقع و مناسب، تکالیف آنان را بلافاصله در جلسه بعدی ملاحظه و با رفع اشکالات، جنبه‌های مثبت را تشویق کنید. 25 - در گرفتن آزمون و امتحان به قول خود عمل کنیم. 26 - زمان یادگیری باید در حد توان دانش‌آموز باشد. برای تجدید قوا و انگیزه در میان کلاس از وقت تفریح و استراحت غافل نشویم. 27 - دانش‌آموز را از میزان پیشرفت خود آگاه سازیم تا بداند برای رسیدن به هدف چه گام‌های دیگری بردارد. 28 - به لحاظ اخلاقی و ایجاد انگیزه، همیشه خوش‌اخلاق و خوش‌رو باشیم. 29 - به منظور افزایش حس کفایت و مشارکت در ارائه دروس از نظرات دانش‌آموزان استفاده کنیم. 30 - مطمئن باشیم که توجه دانش‌آموزان برای شروع تدریس آماده است. 31 - تمام مطالب دشوار را یکجا و در یک جلسه آموزش ندهیم. 32 - به خاطر داشته باشیم، توجه افراطی به دانش‌آموزان (قوی یا ضعیف) موجب متشنج شدن فضای کلاس می‌شود. 33 - دانش‌آموزان را به گروه‌های «خوب»، «بد» و «ضعیف» تقسیم‌بندی نکنیم. 34 - از ورود به موضوعات حاشیه‌ای که منجر به انحراف توجه کلاس می‌شود، بپرهیزیم. 35 - با ایجاد جلسات بحث و تحلیل به دانش آموزان فرصت تفکر و اظهار نظر بدهیم. 36 - هرگز دانش‌آموزان را مجبور به انجام فعالیت‌های تحقیرکننده نظیر «جریمه» نکنیم. 37 - به افراد درون‌گرا، کمرو، مضطرب که تمایلی به ابراز وجود ندارند، توجه کرده و با تقویت رفتارهای مثبت، آنها را به مشارکت در بحث‌های کلاسی و کارهای گروهی تشویق کنیم. 38 - در روش‌های تدریس، کنفرانس و سمینار را مد نظر قرار دهیم. 39 - تأکید بر نمره، اضطراب دانش‌آموزان را افزایش می‌دهد و مانع از توجه کامل به موضوع درس می‌شود. این دانش‌آموزان با وجود تلاش زیاد از نمرات پایینی برخوردارند و به تدریج رابطه میان تلاش و نتیجه را نادیده می گیرند که در نهایت منجر به از دست رفتن انگیزه خواهد شد. 40 - گاهی از تجربه‌های دوران تحصیل و شکست‌ها و موفقیت‌های خود برای دانش‌آموزان صحبت کنید.

منبع :

moshaveremarzha.blogfa.com

[ پنجشنبه چهارم دی 1393 ] [ 1:44 ] [ j.samadifar ] [ ]

[ شنبه سوم خرداد 1393 ] [ 8:53 ] [ j.samadifar ] [ ]

پیشاپیش ولادت با سعادت حضرت علی(ع) و روز پدر بر همه پدران عزیز و مهربان مبارکباد!

*******

[ شنبه بیستم اردیبهشت 1393 ] [ 9:27 ] [ j.samadifar ] [ ]

ممتاز و نمونه شدن برای یکسال است

و ماندگار شدن برای یک عمر

سلام بر معلمی که هر سال نمونه است و یک عمر ماندگار

معلم عزیزم روزت مبارک ، که جهانی از نورت مبارک گشته است . . .

[ شنبه سیزدهم اردیبهشت 1393 ] [ 7:55 ] [ j.samadifar ] [ ]
رییس‌جمهوری در پیامی به مناسبت روز معلم با گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهید مرتضی مطهری دوازدهم اردیبهشت‌ماه را روز ستایش دانایی، روشنایی، شکوفایی و تعالی دانست.
 

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهور،  متن کامل پیام حجت‌الاسلام‌ والمسلمین دکتر حسن روحانی به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

دوازدهم اردیبهشت‌ماه، روز ستایش دانایی، روشنایی، شکوفایی و تعالی است. این روز ارزشمند به تمامی ملت فرهیخته و فرهنگ‌آفرین ایران، به‌ویژه ترویج‌دهندگان دانش و بینش مبارک باد.

بی‌شک پیکره هر جامعه در صورتی پویا و ماندگار است که روح فرهنگ در آن جریانی خلاّق داشته باشد. جای بسی افتخار و سرافرازی است که ایرانیان از سپیده‌دم تاریخ تمدن، با منش اعتدال و خردورزی پرچمدار فرهنگ و گسترش آن در پهنه گیتی بوده‌اند.

آثار شخصیت های علمی و فکری این سرزمین که پس از گذشت قرنها، هنوز مورد توجه مراکز علمی و دانشگاهی جهان قرار دارد، نشانگر جایگاه بلند تعلیم و تعلّم در ایران است. بدون تردید، برآمدن و درخشش یک چهره علمی حاصل ساختار منسجم آموزشی و سلسله‌ای توانا از تعلیم دهندگان است. عالمان و متفکران فروتنی که اغلب نامشان در اوراق تاریخ از نگاه‌ها پنهان می‌ماند، اما همّت این تلاشگران گمنامِ عرصه دانایی است که گنجینه‌ای از معارف و شخصیت‌های علمی را برای ملت‌ها می‌سازد و از وجود پربرکت آنها، زمینه‌ساز آفرینش تمدن و فرهنگ می‌شود.

موفقیت نسل‌های کنونی و آینده ما، در گرو اهتمام خستگی‌ناپذیر آموزگارانی است که با ایثار و فداکاری در جهت حفظ، تقویت و انتقال علوم؛ زمینه آموزش و پرورش نونهالان، نوجوانان و جوانان این مرز و بوم را فراهم می‌آورند.

با گرامیداشت یاد و خاطره استاد شهید آیت‌الله مرتضی مطهری معلم بزرگ مدرسۀ انقلاب اسلامی، امیدوارم در سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی»، پیشقراولان عرصه علم و دانایی بیش‌ازپیش بستر رشد خردورزی و اعتدال اندیشه را برای نوجویان و نسل های ایران عزیز فراهم کنند. توفیق همه تلاشگران عرصه تعلیم و تربیت در این مسیر دشوار و امیدبخش را، از خداوند بزرگ مسألت ‌دارم.
[ شنبه سیزدهم اردیبهشت 1393 ] [ 7:45 ] [ j.samadifar ] [ ]

برای غلبه بر افکار منفی این تمرینات را حتما انجام دهید:

یک فضای کاری مثبت تقویت کننده برای خودتان تعبیه کنید

این کار می تواند شامل نوشتن شرح حال روزانه، کشیدن یک تابلوی نقاشی و یا انجام یک فعالیت هنری، گلکاری و باغبانی، و یا رسیدگی به گلهای آپارتمانی و .. و یا هر فعالیت دیگری که هنگام انجام آن احساس شادمانی بیشتری کنید. فراموش نکنید هنگامی که برای فرار از افکار منفی، مشغول این فعالیتهای مثبت هستید، سعی کنید ذهن تان را از هر چیز و هر خاطره آزار دهنده ای پاک کنید.

از یک تا ده بشمارید

برخی از اوقات در کانون افکار منفی قرار داریم و امکان انجام هر کاری از ما گرفته می شود. در این شرایط برای آنکه از کوره در نروید در ذهن تان از یک تا ده بشمارید. با این کار شما به خودتان زمان می دهید که به حال طبیعی درآمده و بیشتر شرایط را تحت کنترل خود در آورید.ادامه مطلب
[ سه شنبه نهم اردیبهشت 1393 ] [ 11:6 ] [ j.samadifar ] [ ]
 • در گوگل حرفه ای جستجو کنید
 • حتما گاهی اوقات پیش آمده که به دنبال مطلب خاصی در اینترنت هستید ولی هیچ موضوعی پیدا نمی کنید یا شاید برای پیدا کردن مطلبی ساعتها وقت خود را صرف جستجو کردن میکنید. با این مقاله قصد داریم چند ترفند برای جستجوی حرفه ای در گوگل را برایتان آموزش دهیم.
 • از سرویس های سریع و ساده استفاده کنید

  می توانید بدون باز کردن هیچ سایت جانبی، خیلی از اطلاعات آب و هوا، فرمول های ریاضی و ... را از گوگل بپرسید. مثلا برای پیدا کردن پیش بینی آب و هوای مشهد: weather mashhad، طلوع آفتاب در مشهد: sunrise mashhad؛ یا برای به دست آوردن نتیجه یک محاسبه ریاضی، کافی است رابطه اش را در گوگل بنویسید و Enter را بزنید.

  کلماتی را که نمی خواهید، از جستجو حذف کنید

  اگر دنبال موضوعی درباره وب دیزاین هستید، ولی نتیجه هایی را که در مورد تبلیغات است نمی خواهید، کافی است از کاراکتر خط تیره «-» استفاده کنید: web design – advertising.

  فقط محتویات یک سایت خاص را جستجو کنید

  گاهی می خواهید در سایتی موضوعی را جستجو کنید تا سریع تر پیدایش کنید ولی آن سایت قابلیت جستجو ندارد به راحتی می توانید تمام محتویات آن سایت را طبق این نمونه در گوگل جستجو کنید. web design site yoursitedomain.com

  از کلمات مشابه و هم خانواده استفاده کنید

  اگر از معنای دقیق کلمه ای خبر ندارید، می توانید از کلمات مشابه آن یا هم معنی هایش استفاده کنید تا جستجوی دقیق تری داشته باشید. برای این کار فقط در آخر سرچ، از علامت «~» بین کلمات مشابه یا هم معنی استفاده کنید:

  web Design ~ web development

   ادامه مطلب ......  ادامه مطلب
  [ سه شنبه نهم اردیبهشت 1393 ] [ 10:41 ] [ j.samadifar ] [ ]
  اپلیکیشنی برای نابینایان که تصاویر را تبدیل به صوت می کند
  محققان موفق به ساخت اپلیکیشنی شده اند که با تبدیل عکس به صدا به افراد نابینا اجازه می دهد محیط اطراف خود را ببینند.

  به گزارش گروه اخبار علمی ایرنا از پایگاه خبری ایندیپندینت، این فناوری جدید گوشی های هوشمند که The vOICe نام دارد تصاویر گرفته شده با دوربین موبایل را با استفاده از نت های مختلف موسیقی به صدا تبدیل می کند. به عنوان مثال یک خط مورب مانند راه پله به یک رشته از نت های افزاینده موسیقی تبدیل می شود.

  محققان این اپلیکیشن را برای سیستم عامل اندروید طراحی کرده اند. وی با استفاده از دوربین گوشی، صحنه ها و مناظر را ضبط کرده و به کاربر آموزش می دهد کدام صدا برای کدام تصویر در نظر گرفته شده است.

  همچنین یک برنامه دیگر به نام EyeMusic وظیفه اضافه کردن رنگ به این اشکال را بر عهده دارد.

  سیستم The vOICe برای نخستین بار توسط پیتر مایر مهندس هلندی در سال 1992 ساخته شد اما از سال 2007، گروهی از دانشمندان عصب شناس به سرپرستی پروفسور امیر عامدی شروع به آموزش افراد نابینا برای استفاده از این سیستم به عنوان یک فناوری کردند.

  http://www.irna.ir/fa/News/81080178/پزشکی/اپلیکیشنی_برای_نابینایان_که_تصاویر_را_تبدیل_به_صوت_می_کند


  [ چهارشنبه سوم اردیبهشت 1393 ] [ 7:51 ] [ j.samadifar ] [ ]
  میلاد فرخنده و با سعادت اسوه تمام عیار مکارم و قله رفیع فضائل

  صدیقه کبری ، حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)

  هفته ی بزرگداشت مقام زن و روز مادر

  را به همه مادران تبریک و تهنیت میگوئیم . . .

  **********

  وقتی محبتت را با همه وجودت به من تقدیم کردی و مرا شرمنده الطاف کریمانه ات کردی و

  دل قشنگت را مالامال از عشق به من کردی بار دلدادگی را سخت بر دلم نهادی و امانت

  عشق را در وجودم نهادی و عهد کردم که تکیه گاهت در همه لحظاتت باشم...

  روز زن بر همه زنان خوب جهان مبارکباد...

  [ یکشنبه سی و یکم فروردین 1393 ] [ 8:49 ] [ j.samadifar ] [ ]
    40 نکته در باب افزایش انگیزه دانش آموزان

  به طورکلی به‌منظور افزایش انگیزه دانش‌آموزان و سوق دادن آنها به سمت درونی شدن انگیزه‌ها راهکارهای زیر توصیه می‌شود:
  1 - سعی کنیم اولویت تجربه‌های دانش‌آموزان برای آنها جالب باشد، احساس موفقیت اولیه اعتماد به نفس آنها را افزایش می‌دهد. این موضوع در مسابقات ورزشی نیز مشهود است.

  2 - برای موفقیت دانش‌آموزان پاداش در نظر بگیریم. منتظر نباشیم تا افت تحصیلی اتفاق افتد و سپس موفقیت را تحسین کنیم.
  3 - با احترام گذاشتن به تفاوت‌های فردی دانش‌آموزان، هرگز آنها را با یکدیگر مقایسه نکنیم.


  4 - دانش‌آموزان را در کلاس کمتر درگیر مسائل عاطفی منفی نمائیم و نسبت به حساسیت‌های عاطفی آنان آشنا و در کاهش آن کوشا باشیم. سخت‌گیری و انضباط شدید، تبعیض، بیان قضاوت‌های منفی و خبرهای ناخوشایند از جمله عواملی است که موجب درگیری ذهنی و کاهش علاقه به یادگیری می‌شود


  5- بلافاصله پس از آزمون یا پرسش کلاسی، دانش‌آموزان را از نتیجه کار آگاه کنید.
  6 - برای اینکه دانش‌آموز بداند، در طول تدریس به‌دنبال آموختن به چیزی باشد، بیان اهداف آموزشی مورد انتظار از او را در ابتدای درس فراموش نکنیم.

  7 - چگونگی یادگیری و نحوه انجام کار برای دانش‌آموز مشخص شود.
  8 - به‌منظور افزایش حس کفایت در دانش‌آموز از او بخواهیم مطالب یاد گرفته شده را به دوستان یا کلاس آموزش دهد.
  9 - در مورد مشکلات درسی دانش‌آموز و ریشه‌یابی آن، با او تبادل نظر و گفت‌وگو کنیم.
  10 - تشویق کلامی در کلاس، به صورت انفرادی بسیار حائز اهمیت است.
  11 - مطالب درسی را به ترتیب از ساده به دشوار مطرح کنیم.
  12 - از بروز رقابت ناسالم در بین دانش‌آموزان پیشگیری شود.
  13 - در فرآیند آموزش متکلم وحده نباشیم و یادگیرندگان را در یادگیری مشارکت دهیم.
  14 - علاقه به دانش‌آموزان و تعلق خاطر و اهمیت دادن به یکایک آنها، سطح انگیزه‌ها را افزایش می‌دهد.
  15 - آموزش را با «تهدید» پیش نبریم.
  16 - برای دانش‌آموزان با انگیزه، خوراک علمی کافی داشته باشیم.
  17 - با محول کردن مسئولیت به دانش‌آموزان کم توجه، آنان را به رفتارهای مثبت هدایت و علل کم‌توجهی در آنها را بررسی کنید.
  18 - شیوه‌های تدریس را از سنتی به شیوه‌های روز تغییر داده و با استفاده از تکنولوژی آموزشی، حواس پنجگانه دانش‌آموزان را به کار گیریم.
  19 - میان درس کلاس و مسائل زندگی که به وسیله همان درس قابل حل است، ارتباط برقرار کنیم.
  20 - تدریس را با طرح مطالب و پرسش‌های جالب توجه آغاز کرده و با تحریک حس کنجکاوی، دانش‌آموزان را برانگیخته‌تر سازیم.
  21 - به وضعیت جسمانی دانش‌آموزان توجه کرده و علل جسمی بی‌توجهی و کاهش انگیزه آنان را بیابیم.
  22 - محیط کلاس را با طراحی زیبا و مناسب، جذاب سازیم تا مانع بروز کسالت روحی شویم.
  23 - با فرهنگ و تاریخچه زندگی افراد مدرسه یا محله‌ای که در آن تدریس می‌کنیم، آشنا شده و در طول تدریس از مثال‌های آشنا استفاده کنیم.
  24 - به منظور اطلاع از نتیجه فعالیت درسی دانش‌آموزان و ارائه بازخورد به موقع و مناسب، تکالیف آنان را بلافاصله در جلسه بعدی ملاحظه و با رفع اشکالات، جنبه‌های مثبت را تشویق کنید.
  25 - در گرفتن آزمون و امتحان به قول خود عمل کنیم.
  26 - زمان یادگیری باید در حد توان دانش‌آموز باشد. برای تجدید قوا و انگیزه در میان کلاس از وقت تفریح و استراحت غافل نشویم.
  27 - دانش‌آموز را از میزان پیشرفت خود آگاه سازیم تا بداند برای رسیدن به هدف چه گام‌های دیگری بردارد.
  28 - به لحاظ اخلاقی و ایجاد انگیزه، همیشه خوش‌اخلاق و خوش‌رو باشیم.
  29 - به منظور افزایش حس کفایت و مشارکت در ارائه دروس از نظرات دانش‌آموزان استفاده کنیم.
  30 - مطمئن باشیم که توجه دانش‌آموزان برای شروع تدریس آماده است.
  31 - تمام مطالب دشوار را یکجا و در یک جلسه آموزش ندهیم.
  32 - به خاطر داشته باشیم، توجه افراطی به دانش‌آموزان (قوی یا ضعیف) موجب متشنج شدن فضای کلاس می‌شود.
  33 - دانش‌آموزان را به گروه‌های «خوب»، «بد» و «ضعیف» تقسیم‌بندی نکنیم.
  34 - از ورود به موضوعات حاشیه‌ای که منجر به انحراف توجه کلاس می‌شود، بپرهیزیم.
  35 - با ایجاد جلسات بحث و تحلیل به دانش آموزان فرصت تفکر و اظهار نظر بدهیم.
  36 - هرگز دانش‌آموزان را مجبور به انجام فعالیت‌های تحقیرکننده نظیر «جریمه» نکنیم.
  37 - به افراد درون‌گرا، کمرو، مضطرب که تمایلی به ابراز وجود ندارند، توجه کرده و با تقویت رفتارهای مثبت، آنها را به مشارکت در بحث‌های کلاسی و کارهای گروهی تشویق کنیم.
  38 - در روش‌های تدریس، کنفرانس و سمینار را مد نظر قرار دهیم.
  39 - تأکید بر نمره، اضطراب دانش‌آموزان را افزایش می‌دهد و مانع از توجه کامل به موضوع درس می‌شود. این دانش‌آموزان با وجود تلاش زیاد از نمرات پایینی برخوردارند و به تدریج رابطه میان تلاش و نتیجه را نادیده می گیرند که در نهایت منجر به از دست رفتن انگیزه خواهد شد.
  40 - گاهی از تجربه‌های دوران تحصیل و شکست‌ها و موفقیت‌های خود برای دانش‌آموزان صحبت کنید

  برگرفته از http://hamshahrionline.irسایت همشهری آنلاین 
  [ سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393 ] [ 8:40 ] [ j.samadifar ] [ ]
   بهار ثانیه ثانیه می اید…
  و اینجا کسی هست که به اندازه شکوفه های بهاری برایت آرزوهای خوب دارد…

  امیدوارم سال جدید برایتان سالی نیکو، همراه با سلامتی، موفقیت و شادکامی باشد. تمام لحظاتتان خوب و خوش باد..

  [ سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1392 ] [ 9:58 ] [ j.samadifar ] [ ]
  جهت مطالعه مقاله " اوتیسم " ادامه مطلب را کلیک زنید..


  ادامه مطلب
  [ سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1392 ] [ 9:8 ] [ j.samadifar ] [ ]

  تصاویر یک دختر 12 ساله انگلیسی با ضریب هوشی 162، در باهوشی از آلبرت اینشتین و استفان هاوکینگ سبقت گرفت.  اولیویا منینیگ ساکن لیورپول پس از آنکه در یک آزمون هوش امتیاز 162 را به دست آورد، در انجمن منسا که بزرگ ترین و قدیمی ترین انجمن ضریب هوشی جهان است، پذیرفته شده است.

  نمره وی نه تنها دو نمره بهتر از آلبرت اینشتین نابغه آلمانی و هاوکینگ بزرگ ترین فیزیک دان معاصر است، بلکه او را در بالای یک درصد افراد با هوش جهان قرار می دهد.  این افتخار که او توانسته به منسا وارد شود یعنی او به شبکه مغزهای سراسر جهان خواهد پیوست. اولیویا اذعان میکند به سرعت اطلاعات جدید را یاد می گیرد و به خاطر می آورد اما می گوید پس از آنکه از نمره هوش خود مطلع شد لال شده بود.

  باشگاه خبرنگاران

  [ سه شنبه بیست و نهم بهمن 1392 ] [ 12:36 ] [ j.samadifar ] [ ]


  *غرور، مانع یادگیری است.


  *تعصب، مانع نوآوری  است.


  *کم رویی، مانع پیشرفت است.


  *ترس، مانع استقامت است.


  *تخیل، مانع واقع بینی است


  *بدبینی، مانع شادی است.


  *خود شیفتگی، مانع معاشرت است.


  *شکایت، مانع تلاش است.


  *خود بزرگ بینی، مانع محبوبیت است.


  *عادت کردن، مانع تغییراست.

  [ یکشنبه ششم بهمن 1392 ] [ 10:13 ] [ j.samadifar ] [ ]

  پیوسته باید مواظب سه چیز باشیم :


  1-وقتی تنها هستیم مواظب افکار خود .


  2- وقتی با خانواده هستیم مراقب اخلاق خود.


  3-وقتی که در جامعه می باشیم مواظب زبان خود
  [ یکشنبه ششم بهمن 1392 ] [ 10:12 ] [ j.samadifar ] [ ]

   انسان تهمت زن، بدترین مردم است. دیروز داستانی را منتشرکردم که برخی آن را دروغ خواندند و برخی بدرستی به نتیجه اخلاقی آن توجه دادند.... من داستانهای واقعی تر هم سراغ دارم و اساسا جرقه انتشارمطلب دیروز درپی تلفن شخصی بود که داستانی واقعی زوجی را بیادم آورد کارشان همین تهمت بستن و بهتان زدن و آبرو بردن بود و امروز مرد فلج شده و همسر نابکارش از او طلاق گرفته، غیرانسانی ترین کار این زوج تهمت زن، تهمت به کسی بود که درپی اخراج مرد، میلیونهابه آنها کمک کرد و زن درپی ناکامی ازگرفتن کمک جدید(=تلکه) متهم به سوء نظرش کرد.شاید ریشه "اتق شر من احسنت الیه"(ازشرکسیکه به او نیکی کرده ای بپرهیز!!)همین کارهابوده است و چقدر ازین موارد سراغ داریم؟ مثلا زنی که شوهرش اموالی بنامش کرده و او به اتکای ثروت بادآورده به فکرجدایی افتاده وبرای توجیه عمل غیرانسانی خود آبروی شوهر را با افشای رازهای او و تهمت برده...

  با اینکه همه می دانیم و بارها خوانده ایم که احترام مؤمن از احترام کعبه بزرگتر است و حتی سوء ظن به او روا نیست (قال الصادق(ع): «الْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً مِنَ الْکَعْبَة» (طبرسی، مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار، ص83؛ نیز :  ان رسول الله (ص) نظر الی الکعبة فقال: مرحبا بالبیت ما اعظمک و ما اعظم حرمتک علی الله! والله للمؤمن اعظم حرمة منک لان الله حرم منک واحدة و من المؤمن ثلاثة: ماله و دمه و ان یظن به ظن السوء (مشکاة الانوار ص 78 ؛ بحار ج64 ص 71)) و در آیات قرآن ربا بعنوان جنگ و محاربه با خدا و پیامبر تعبیر شده است، اما با این حال در روایت نبوی آمده: "ربا هفتاد و سه قسم است : پایین ترین مرتبه ی معاملات رَبَوی برابری می کند با گناه زنایِ با مَحارم ، و بالاترین مرتبه ی گناه در معاملات رَبَوی ، برابر است با تجاوز به آبروی یک مسلمان "( نهج الفصاحه ح1683).اما براحتی دست به تهمت می زنیم و براحتی آبروی افراد را می بریم درحالی که می دانیم گناه کبیره است و انسان را قطعا درآتش جهنم خواهد انداخت.

  {ادامه مطالب}  ادامه مطلب
  [ چهارشنبه دوم بهمن 1392 ] [ 13:27 ] [ j.samadifar ] [ ]

   مدتی است که اصطلاحی بین مردم رایج شده است که : "اعصاب نداریم" و این جمله گویی کلید توجیه هر بد اخلاقی و بدرفتاری شده است ، اما آیا این جمله ما را از عواقب اعمال ناشایستی که انجام می دهیم مبرّا می کند .
   مثلا راننده ای که در خیابان در انظار عمومی زبان به فحاشی گشوده و رانندگان دیگر همه را با هم یک جا بهرمند می کند ،آیا با یک کلمه گفتن "اعصاب ندارم" حق همه را به جا آورده و رضایتشان را جلب کرده است؟
  یا وقتی بر اثر خستگی و کلافگی بر سر پدر و مادرمان دوست و همکارمان فریاد می کشیم و در نهایت با هزارتا منت گذاشتن می گوییم "اعصاب نداریم" و انتظار دلجویی هم داریم، آیا همین جا ختم موضوع است؟ تمام شد و رفت؟
  پس کی می خواهیم رفتار زشت "پرخاشگری" خودمان را درمان کنیم ،کی میخواهیم حق الناس های زاییده این رذیله را از گردنمان برداریم؟
  نهی از پرخاشگری در روایات
  "پرخاشگری" رذیله ایست سمی که دنیا و آخرت ما را به باد می دهد ، رذیله ای که ائمه معصومین علیهم السلام به شدت از آن نهی کرده اند می فرمایند:
  * رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله فرمود: بد اخلاقى‏ و درشت خوئى اعمال را فاسد مى‏كند هم چنان كه سركه شیرینى عسل را.( عیون أخبار الرضا علیه السلام / ترجمه غفارى و مستفید ج‏2/38/باب 31)
  پیامبر خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرمود: در مسلمان دو خصلت روا نیست: بخل و بد اخلاقى.( مشكاة الأنوار / ترجمه هوشمند و محمدى، متن، ص: 489)
  در روایت آمده است که: «گناهانى كه پرده‏ها را پاره مى‏كند: قرض بدون نیت ادا و اسراف در خرج و بخل بر خانواده و فامیل و بداخلاقى‏ و كم صبرى و تنگدلى و كسالت و سبک شمردن دین داران است.» (آداب راز و نیاز به درگاه بى نیاز (ترجمه عدة الداعی) 175)
  * از رسول خدا پرسیدند كه شومى چیست؟ فرمود بد اخلاقى‏.( إرشاد القلوب / ترجمه رضایى،ج‏1، 324)
  *امام صادق علیه السّلام فرمود : پیامبر اكرم صلّى اللَّه علیه و آله فرمود: خداوند از توبه شخصى كه داراى اخلاق بد است كراهت دارد. عرض شد كه: اى رسول خدا! این چگونه است؟ فرمود: [زیرا] هنگامى كه از گناهى توبه مى‏كند در گناهى بزرگتر از گناه گذشته واقع مى‏شود. (جهاد النفس وسائل الشیعة / ترجمه افراسیابى 281/ 69)
  در حدیثی از پیامبر (صلى الله علیه و آله) می‎خوانیم كه فرمودند: «بیش‎ترین چیزی كه امت من به سبب آن وارد بهشت می‎شوند تقوی و حسن خُلق است»
  پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله نقل مى‏كند كه فرمود: شما را سفارش مى‏كنم به حسن خلق زیرا خوش اخلاق بدون شک در بهشت است و از بد اخلاقى‏ بپرهیزید كه بد اخلاق بدون شک در جهنم است.( احتجاجات ( ترجمه بحار الأنوار)،ج‏2،350)
  این هشدار پیامبر صلی الله علیه و آله را جدی بگیریم می فرمایند بد اخلاق بدون شک در جهنم است، اگر ما دست از این کج خلقی ها و ناسازگاری هایمان که مصداق کامل بداخلاقی است برنداریم شک نکنیم که جایمان جهنم است.
  چگونه از جهنم به بهشت برویم؟
  در مقابل رذیله بد اخلاقی فضیلت حسن خلق و خوش رویی را داریم که در روایات ائمه علیهم السلام بسیار به آن سفارش شده است ،اگر می خواهیم از جهنمی که با بدخلقی هایمان تدارک دیده ایم رهایی یابیم راهش خاموش کردن و گلستان کردن آن با باران خوش اخلاقی و حسن خلق است .
  در حدیث جامع و جالبی از امام صادق (علیه السلام) در تعریف حسن خُلق چنین آمده است، یكی از یاران امام پرسید: «تعریف حسن خلق چیست؟» امام (علیه السلام) فرمودند: «با نرمش و مدارا با مردم رفتار كنی و سخن خویش را پاكیزه گردانی، و برادرت را با خوش رویی ملاقات كنی». (1)
  در حدیثی از پیامبر (صلى الله علیه و آله) می‎خوانیم كه فرمودند: «بیش‎ترین چیزی كه امت من به سبب آن وارد بهشت می‎شوند تقوا و حسن خُلق است». (2)
  در حدیث دیگری حضرت علی (علیه السلام) می فرمایند: «كامل ترین شما از نظر ایمان كسی است كه اخلاقش نیكوتر باشد». (3)
  و در حدیث دیگری از مولای متقیان علی (علیه السلام) است كه فرمودند: «حسن خلق روزی‎ها را فراوان می‎كند و بر محبت دوستان می‎افزاید». (4)
  در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام (صلى الله علیه و آله) آمده كه فرمود: «از سوء خلق پرهیز كنید كه این عمل سرانجام صاحب خود را به آتش دوزخ گرفتار می‎كند». (5)
  شاید بگویید: "ای بابا ولمان کنید در این شرایط خراب کی می تواند خوش رو و خوش اخلاق باشد؟مگر برای ما اعصاب گذاشته اند ؟"
  بله حق با شماست برخی شرایط محیطی روح و روان ما را آزار می دهد و جایی برای آرامش نمی گذارد ،با این حال باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که تحمل این ناملایمات برای ما آرامش دنیا و آخرت را در پی دارد. و دامن زدن به این ناملایمات علاوه بر تیره کردن دنیایمان راهی است مستقیم به جهنم و سوختن و رنج کشیدن تا ابد.
  امام صادق علیه السّلام فرمود : پیامبر اكرم صلّى اللَّه علیه و آله فرمود: خداوند از توبه شخصى كه داراى اخلاق بد است كراهت دارد. عرض شد كه: اى رسول خدا! این چگونه است؟ فرمود: [زیرا] هنگامى كه از گناهى توبه مى‏كند در گناهى بزرگتر از گناه گذشته واقع مى‏شود
  پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله) می فرمایند: «اى على، سفارشى به تو مى كنم و آن را حفظ كن؛ زیرا اگر این سفارشم را حفظ كنى پیوسته در خیر و نیكى هستى. اى على، كسى كه خشمش را ـ كه بتواند آن را انجام دهد ـ فرو ببرد، خداوند در روز قیامت امنیت و ایمانى مى دهد كه مزه اش را مى چشد». (7)
  پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله) فرمودند: «إِذا غَضِبْتَ فَاسْكُتْ؛ هرگاه خشمگین شدى سكوت كن». (8)
  اگر ما همین یک سفارش از پیامبر عزیزمان را رعایت کنیم شاهد این همه حرمت شکنی و فحاشی و قتل و ...در جامعه نخواهیم بود.
  ما باید بیاموزیم به جای کج خلقی و بد اخلاقی و جدال با همدیگر ،به خاطر رضای خداوند متعال شایسته ترین رفتار را به عنوان یک انسان داشته باشیم نه چون حیوانات وحشی فقط در فکر دریدن همدیگر باشیم .
  از امام كاظم (علیه السلام) نقل شده كه فرمودند: «مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ عَنِ النّاسِ، كَفَّ اللّهُ عَنْهُ غَضَبَهُ یوْمَ الْقیامَةِ؛ هر كس خشمش را از مردم باز دارد، خداوند نیز در روز قیامت خشمش را از او باز خواهد داشت». (9)
  پیامبر گرامى اسلام (صلى الله علیه وآله) فرمودند: «إِذا غَضِبَ أَحَدُكُمْ، فَلَیتَ وَضَّأْ بَالْماءِ الْبارِدِ، فَاِنَّ الْغَضَبَ مِنَ النّارِ؛ هرگاه یكى از شما خشمگین شد، با آب سرد وضو بگیرید، زیرا خشم از آتش است». (10)
  امام علی (علیه السلام) می فرمایند: «شَرُّ النَّاس مَن لایعفُوا عَن الزِّلّة وَ لا یستُرِ العَورَة؛ بدترین مردم کسی است که از لغزش دیگران عفو و گذشت نکند و عیب‌پوشی ننماید». (11)

  منبع:tebyan.net

  [ یکشنبه پانزدهم دی 1392 ] [ 8:40 ] [ j.samadifar ] [ ]

   راز نور و نان این همه گندم، این همه کشتزارهای طلایی، این همه خوشه در باد را که می خورد؟ آدم است، آدم است که می خورد


  این همه گنج آویخته بر درخت، این همه ریشه در خاک را که می خورد؟ آدم است، آدم است که می خورد


  این همه مرغ هوا و این همه ماهی دریا، این همه زنده بر زمین را که می خورد؟ آدم است ، آدم است که می خورد

  هر روز و هر شب، هر شب و هر روز زنبیل ها و سفره ها پر می شود، اما آدم گرسنه است. آدم همیشه گرسنه است.


  دست های میکائیل از رزق پر بود. از هزار خوراک و خوردنی. اما چشم های آدمی همیشه نگران بود. دست هایش خالی و دهانش باز


  میکائیل به خدا گفت: خسته ام ، خسته ام از این آدم ها که هیچ وقت سیر نمی شوند. خدایا چقدر نان لازم است تا آدمی سیر شود؟ چقدر !


  خداوند به میکائیل گفت: آنچه آدمی را سیر می کند نان نیست، نور است. تو مامور آن هستی که نان بیاوری. اما نور تنها نزد من است و تا هنگامی که آدمی به جای نور، نان می خورد گرسنه خواهد ماند.

  ***

   

  میکائیل راز نان و نور را به فرشته ای گفت. و او نیز به فرشته ای دیگر. و هر فرشته به فرشته دیگری تا آنکه همه هفت آسمان این راز را دانستند. تنها آدم بود که نمی دانست. اما رازها سر می روند. پس راز نان و نور هم سر رفت. و آدمی سرانجام دانست که نور از نان بهتر است. پس در جستجوی نور برآمد. در جستجوی هر چراغ و هر فانوس و هر شمع.


  اما آدم، همیشه شتاب می کند. برای خوردن نور هم شتاب کرد. و نفهمید نوری که آدمی را سیر می کند نه در فانوس است و نه در شمع. نه در ستاره و نه در ماه.


  او ماه را خورد و ستار ها را یکی یکی بلعید. اما باز هم گرسنه بود.

  **

  خداوند به جبرئیل گفت: سفره ای پهن کن و بر آن کلمه و عشق و هدایت بگذار.


  و گفت: هر کس بر سر این سفره بنشیند، سیر خواهد شد.


  سفره خدا گسترده شد؛ از این سر جهان تا آن سوی هستی. اما آدم ها آمدند و رفتند. از وسط سفره گذشتند و بر کلمه و عشق و هدایت پا گذاشتند.


  آدم ها گرسنه آمدند و گرسنه رفتند. اما گاهی، فقط گاهی کسی بر سر این سفره نشست و لقمه ای نور برداشت. و جهان از برکت همان لقمه روشن شد.

  و گاهی ، فقط گاهی کسی تکه ای عشق برداشت و جهان از همان تکه عشق رونق گرفت.

  و گاهی، فقط گاهی کسی جرعه ای از هدایت نوشید و هر که او را دید چنان سرمست شد که تا انتهای بهشت دوید.

  ***

  سفره خدا پهن است اما دور آن هنوز هم چقدر خلوت است.


  میکائیل نان قسمت می کند. آدم ها چنگ می زنند و نان ها را از او می ربایند.

  میکائیل گریه می کند و می گوید: کاش می دانستید، کاش می دانستید که نور از نان بهتر است.
  [ شنبه چهاردهم دی 1392 ] [ 11:39 ] [ j.samadifar ] [ ]

  خانواده‌ها مهمترين نقش در تقويت و رشد خلاقيت از كودكي به فرزندان خود را دارند كه با انجام دادن چند نكته مي‌توانند فرزنداني خلاق پرورش دهند.
  دكتر  ابراهيمي مقدم متخصص روانشناسي گفت:‌ خلاقيت همانطور كه از نام آن مشخص است به معناي خلق كردن است. افراد خلاق كساني هستند كه براي حل يك مسئله راه‌ حل‌هاي متفاوتي به ذهنشان مي‌رسد.

   افراد خلاق چه ويژگي‌هايي دارند؟
  1- از حداقل هوش برخوردار هستند.
  2- در خانواده‌هايي رشد كردند كه تفكر خلاقانه داشتند و آن را پرورش دادند. براي مثال،‌ خانواده آنها به فرزند خود اجازه‌ي تفكر در مسائل مختلف را مي‌دهند و آنان تفكرات خود را مورد ارزيابي و بازبيني قرار مي‌دهند و يا خانواده‌هايي كه به مسائل تربيتي نيز خلاقانه نگاه مي‌كنند.

  تأثير خانوده در رشد خلاقيت
  بيشترين تأثير در رشد خلاقيت در افراد را خانواده دارد به اين دليل كه علاوه بر تأثير مستقيم ارث به هوش خانواده‌ها بايد از كودكي به فرزندانشان كارهاي خلاقانه آموزش دهند.

  خانواده‌ها چگونه به رشد خلاقيت فرزندشان مي‌توانند كمك كنند؟‌
  1- صبور باشند،‌ درصورتي‌ كه كودك با مسائل متفاوت مواجه مي‌شود به او اجازه دهند كه راه حل‌هاي احتمالي ديگري را هم مورد بررسي قرار دهند و به دنبال اين نباشند كه خيلي سريع به نتيجه برسند به عبارتي ديگر خانواده‌ها به جاي نتيجه‌گرا بودن، بايد فرايندگرا نيز باشند شايد كودكي كه راهكارهاي متفاوتي را امتحان كند خيلي سريع به نتيجه نرسد بنابراين صرفا  نتيجه‌گرا بودن فايده ندارد از طرفي ديگر خانواده بايد به رفتارهاي خلاقانه كودك امتياز دهند و درصورت امكان اين رفتارها را تقويت كنند ساده‌ترين آن استفاده از عبارات كلامي مثل "آفرين" است و همچنين درنظرگرفتن جوايز و ارزش دادن به فرزندشان در جمع است.

   چه عواملي مانع از رشد خلاقيت خواهدشد؟
  1- خانواده‌هاي استبداري
  2- خانواده‌هايي كه به جاي فرزندان خود تصميم مي‌گيرند.
  3- معلم‌هايي كه روش‌هاي تقويت كردن كودكان خلاق را بلد نيستند و آنها را به چشم يك مزاحم مي‌بينند.

  وي با بيان اين كه چه ورزش‌هايي مي‌تواند به رشد خلاقيت كمك كند به صحبت‌هاي خود خاتمه داد.

  ورزش‌هايي كه افراد را وادار به تفكر مي‌كنند مانند شطرنج (البته به صورت محدود)‌ و همچنين ورزش‌هاي گروهي.
  [ یکشنبه هشتم دی 1392 ] [ 8:38 ] [ j.samadifar ] [ ]

  [ پنجشنبه بیست و هشتم آذر 1392 ] [ 11:56 ] [ j.samadifar ] [ ]
  http://www.eshghentezar.com/imgcenter/uploads/1445795358.gif

  [ شنبه شانزدهم آذر 1392 ] [ 10:59 ] [ j.samadifar ] [ ]

  *****

  *****


  [ یکشنبه دهم آذر 1392 ] [ 7:59 ] [ j.samadifar ] [ ]
  رئيس سازمان آموزش وپرورش استثنايي كشور گفت: دانش آموزان با نيازهاي ويژه براي بهره مندي هرچه بهتر برنامه هاي آموزشي ، نيازمند تغييراتي در محيط ، منابع و برنامه هاي آموزشي و ارائه ي خدمات درماني و توان بخشي هستند .

  نامدار عبدالهيان در آستانه ي 12 آذر روز جهاني معلولان ، در خصوص برخي برنامه ها و خدمات طراحي شده ي اين سازمان براي رشد ظرفيت آموزشي و پرورشي دانش آموزان با نيازهاي ويژه سخن گفت .

  وي دسترسي كودكان و دانش آموزان با نيازهاي ويژه به برنامه ي درسي عمومي را ، در راستاي يكسان سازي منابع قابل تغيير و انعطاف پذير و بر مبناي اجراي برنامه هاي مجزا و موازي يك آموزشگاه دانست.

  عبدالهيان ، دانش آموز با نياز ويژه را فردي دانست كه در زمينه هاي يادگيري ، ارتباط و رفتار سازشي و هيجاني و رشد جسمي ، نيازمند آموزش ،  مراقبت و سلامت است .

  رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور ، در ادامه گفت : تعيين مشكلات آموزشي و رشدي اين دانش آموزان با ارزيابي هاي دقيق و مشخص براي طراحي برنامه اي مفيد و پاسخگو به نيازهاي آن ها صورت مي گيرد ، چرا كه برنامه ي طراحي شده براي دانش آموزان عادي پاسخگوي نياز آنان نيست .

  معاون وزير با اشاره به پژوهش هاي انجام شده و آمارهاي جهاني ، از هر شش دانش آموز يك نفر را داراي مشكل آموزشي دانست و اين ميزان را 2/15 درصد سنين 6 تا 18 سال عنوان كرد.

   وي ادامه داد: تنها 3 درصد اين دانش آموزان نيازمند آموزش هاي خاص  هستند، و يك درصد ديگر را  قادر به استفاده از ارزيابي هاي طراحي شده ي دانش آموزان عادي ندانست .

  رئيس سازمان ، مهمترين اهداف آموزش و پرورش استثنايي را علاوه بر اهداف آموزش عادي ،  برقراري روابط سازنده و مثبت بين دانش آموزان با نيازهاي ويژه ، يادگيري دانش ها و مهارت ها و كاربرد آن ها در زندگي ، داشتن اعتماد به نفس و اقدام در جهت برطرف كردن نيازهاي خود و آماده شدن كامل فرد براي ورود به مراحل بعدي زندگي دانست .

  دكتر عبدالهيان در ادامه ، با اشاره به 7 گروه دانش آموز با نيازهاي ويژه و توانمندي هاي گوناگون آن ها ، مراكز آموزشي عادي ، كلاس هاي آموزش مرجع در مدارس عادي ، كلاس هاي ويژه در مدارس عادي و مدارس خاص ، مدارس روزانه و شبانه روزي خصوصي و دولتي ، كلاس هاي ويژه ي مراكز درماني و بيمارستاني و مراكز اختلالات يادگيري و كلاس هاي آموزش سيار در خانه و مراكز بهزيستي را براي جايگزيني اين گروه هاي دانش آموزي معرفي كرد .

  وي در خصوص برنامه هاي آموزشي اين مراكز گفت : برنامه ها متناسب با سن طراحي شده و بر حسب توانايي هاي هوشي ، جسمي ، اجتماعي و علائق كودك شكل گرفته است .

  ايشان برنامه هاي هدفمند متمركز برنيازهاي دانش آموز با نيازهاي ويژه را ، از ويژگي هاي مهم يك برنامه ي موفق عنوان ، و با مهم برشمردن تمرين و اصلاح مهارت بعد از كسب آن ، اجتناب از پافشاري بر روي راهبردهاي آموزشي ناموفق را ضروري اعلام كرد .

  معاون وزير و رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور ، امكان برابري فرصت ها براي دانش آموزان با نيازهاي ويژه را ، در صورت استناد به مهارت هاي جبراني ، نظير مهارت هاي دست نويسي ، سازماندهي و مطالعه ، مهارت هاي سخن گفتن و گوش دادن ، تجربيات يادگيري و درك فضايي ، ساده و آسان و در عين حال ضروري دانست .

  وي همچنين اجراي برنامه هاي توان بخش كودك محور و خانواده محور را در طول سال تحصيلي از جمله كارهاي مهم و برجسته ي مدارس استثنايي به شمار آورد .

  نامدار عبدالهيان ، در پايان ابراز اميدواري كرد : سازمان  آموزش و پرورش استثنايي كشور بتواند ،  در پي اهداف مشخص و با اجراي صحيح برنامه ها در راستاي برنامه ي توسعه ي پنجم و سند تحول بنيادين ، افق فكري جامعه ي دانش آموزان كشور را گسترش ، و با ايجاد قدرت نوآوري و خلاقيت زمينه ي ترقي هر چه بيشتر دانش آموزان با نيازهاي ويژه را در جامعه فراهم آورد .
  [ یکشنبه دهم آذر 1392 ] [ 7:42 ] [ j.samadifar ] [ ]

  5 اصل مهم مهيا نمودن آموزش مناسب براي دانش آموزان با نيازهاي ويژه ي آموزشي


  آموزش مناسب كدام است ؟

  در يك آموزش مناسب ، نيازهاي آموزشي يك دانش آموز به صورت كامل مد نظر قرار مي گيرد. اينجا 5 اصل مهم مهيا نمودن آموزش مناسب براي دانش آموزان بانيازهاي ويژه ي آموزشي ارائه شده است.

  1- تمامي كودكان از آموزش عمومي مناسب رايگان بهره مي گيرند :

  آموزش رايگان مناسب عمومي ، واژه اي است كه در سطح منطقه اي براي آموزش معلولان مد نظر است . اين آموزش براي همه ي كودكان صرف نظر از نوع معلوليت آن ها به عنوان يك حق رايگان ، براي بهره مندي از آموزش عمومي مناسب ، بدون هيچ گونه هزينه اي ارائه مي شود . اين مهم به اين معناست كه در تمامي مدارس آموزشي ، بايد اطمينان حاصل شود كه هر دانش آموز برنامه هاي آموزشي مناسب را پس از انجام آزمون دريافت نموده است .
  2-    دانش آموزان با نيازهاي ويژه بايد در محيط هاي داراي حداقل محدوديت ، آموزش ببينند :

   طبق قانون آموزش معلولان ، كودكان معلول بايد به همراه كودكان عادي در يك كلاس آموزش ببينند .
  3-    يكپارچه سازي به عنوان يك انتخاب :

  يكپارچه سازي به اين معناست كه دانش آموزان با معلوليت خفيف ، روزانه در كلاس هاي مجزا به صورت منظم مورد آموزش قرار مي گيرند .
  4-    تلفيق به عنوان يك انتخاب :

  با ادغام كودكان معلول در كلاس هاي آموزشي عمومي ، مي توان حقي را كه در استفاده ي يكسان اين كودكان در بهره مندي از امكانات آموزشي برخوردارند ،اثبات كرد .

  5-    به كارگيري شيوه هاي جايگزين به عنوان مناسب ترين راهكار آموزشي :

   قبل از آن كه يك مكان آموزشي جايگزين اختصاصي براي دانش آموزان مد نظر قرار گيرد . براي مثال : ( اختصاص يك كلاس آموزشي ويژه در طول روز ) براي برخي از دانش آموزان استفاده از وسايل و تسهيلات كمك آموزشي در محيط هاي آموزشي ، مي تواند مناسب باشد .

  بايد سعي شود كه دانش آموزان معلول در يك كلاس عمومي با بهره گيري از خدمات و وسايل كمك آموزشي بتوانند همگام با ديگر دانش آموزان آموزش ببينند .

  منبع:
  http://www.education.com/slideshow/basics-about-appropriate-education/what-appropriate/#free-appropriate-public-education-fape

  ترجمه:
  ليلا شهبازي

  [ پنجشنبه هفتم آذر 1392 ] [ 11:13 ] [ j.samadifar ] [ ]
  پيام معاون وزير و رئيس سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور به مناسبت 4 آذرماه

  در كنار بزرگ مردان علم و ادب ايران زمين ، جبار باغچه بان از معلمان دلسوزي بود كه با خدمات بي شائبه اش تاثير شگرفي در حفظ و پيشبرد اهداف آموزشي به كودكان اين مرز و بوم داشته است .


  كمتر كسي است كه با نام جبار باغچه بان آشنا نباشد و اين به لحاظ شهرت منطقه اي اين دانشمند شهير آذربايجاني است كه خدمات بي شائبه ي ايشان زبانزد عام و خاص است .
  جبار باغچه بان انساني وارسته ، با كمالات والاي اخلاقي داراي عظمت علمي و حافظه اي اعجاب انگيز بود .او همدرد و يار فقيران بود و از بذل و بخشش به تنگ دستان دريغ نمي ورزيد .دوستدار كودكان بود و براي به نشاط آوردن آن ها از هيچ كوششي فرو گذار نبود .

  جبار در هر پست و مقام شغلي با ملاطفت و صفا و صميميت ، پذيراي عموم بود و براي حفظ اين فضا انرژي فراوان صرف نمود .

  در كنار بزرگ مردان علم و ادب ايران زمين ، جبار باغچه بان از معلمان دلسوزي بود كه با خدمات بي شائبه اش از جمله تاسيس مراكز آموزشي براي كودكان ناشنوا  تاثير شگرفي در حفظ و پيشبرد اهداف آموزشي به كودكان اين مرز و بوم داشته است . با تلاش و كوشش اين بزرگ مرد تاريخ بود كه ناشنوايان كشورمان توانستند با دنياي اطراف خود ارتباط برقرار كنند .

  آري جبار باغچه بان در طول زندگي پربار خويش خدمات بسيار ارزشمندي به فرهنگ و ادبيات كودكان با نيازهاي ويژه ارائه نمود ، آثار ارزشمندي از خود در بين ما به يادگار گذاشت كه هر كدام به نوبه ي خود ، بيانگر عشقي وصف ناپذير به فرهنگ و ادب ايران زمين است .

  اين معلم وارسته پس از عمري تلاش در راه اعتلاي فرهنگ ايراني در چهارم آذر ماه سال 1345 در سن 81 سالگي چشم از جهان فرو بست .

  اميد جبار ، تبليغ صلح و انسان دوستي در بين همگان بود ، آري آرزوي او رشد و نمو كودكان در محيطي امن و شاداب بود .

  پس ما نيز عاشقانه و صادقانه راه اين انسان فرهيخته را دنبال ، و رشد و تعالي دانش پژوهان عزيزمان در آموزش و پرورش استثنايي را شاهد خواهيم بود .

  نامدار عبدالهيان

  معاون وزير و رئيس آموزش و پرورش استثنايي كشور
  [ سه شنبه پنجم آذر 1392 ] [ 10:22 ] [ j.samadifar ] [ ]

  تاليف: شانون استون

  دانش آموزاني كه از طريق شنوايي ياد مي گيرند ، يادگيري را از طريق اطلاعاتي كه از راه شنوايي دريافت و براي خود تكرار مي كنند انجام مي دهند . اما شما چگونه درمي يابيد كه فرزندتان اين گونه است ؟
   
  به عنوان يك مشاور علوم تربيتي به شما كمك خواهم كرد تا سبك يادگيري فرزند خود را شناسايي و سپس با به كارگيري راهبردهايي به همراه دانش آموزان ، والدين و معلمان ، يادگيري دانش آموزان به حداكثر ممكن ارتقاء يابد . در حال حاضر سه نوع روش براي يادگيري وجود دارد كه شامل ديداري ، شنيداري و حركتي است .

  در برخي موارد دانش آموزان ،  تركيبي از دو يا چند روش از سبك هاي يادگيري را استفاده مي كنند .در اين جا راهكارهاي متعددي براي ارزيابي سبك يادگيري دانش آموزان ارائه مي شود كه البته عموما كودكاني كه از طريق شنوايي مي آموزند داراي شرايط و ويژگي هاي خاصي هستند .
   
  اين كودكان بسيار اجتماعي بوده و تمايل زيادي به شركت دربحث هاي مطرح شده در كلاس داشته و به سختي در سكوت به سر مي برند . زيرا بيشتر ترجيح مي دهند مشاركت فعالي در كارهاي گروهي داشته باشند .
   
  اين كودكان در وهله ي اول بيان مي كنند كه نمي توانند يك كار را به درستي انجام دهند . در اين صورت بايد به آن ها تلقين نمود كه اين توانايي را دارند همچنين بايد سبك يادگيري آن ها شناسايي شود . آن ها با ارائه ي سئوالات مبهمي ، تشويش ذهني خود را بيان مي كنند . با برخورد با چنين مواردي بايد سبك هاي يادگيري را برايشان توضيح داد و اين كه چه كاري براي آن ها بهتر است .

  در اين جا ويژگي هاي دانش آموزاني كه از طريق شنوايي مي آموزند و راهبردهاي افزايش حداكثر يادگيري آن ها ارائه شده است .

  اين دانش آموزان عموما داراي ويژگي هاي زير هستند :

  . از صحبت كردن لذت مي برند .

  . با خود با صداي بلند صحبت مي كنند .

  . تمايل دارند همه چيز را براي ديگران تشريح كنند .

  . اسامي را به خوبي به خاطر مي سپارند .

  . تغييرات تن صداي افراد را تشخيص مي دهند .

  . مفاهيم را با صحبت كردن درباره ي آن ها بهتر ياد مي گيرند .

  . محيط هاي پر سر و صدا براي آن ها بسيار خوشايند است .

  . در پيگيري جهت هاي نوشتاري ، دچار مشكل هستند .

  . در خواندن بسيار ملايم و كند هستند .

  . براي مدت زمان طولاني نمي توانند ، سكوت كنند .

  . تمايل بسياري براي خواندن دارند .

  . مطالب را با تكرار كردن بلند آن ها مي آموزند .

  . از شنيدن موسيقي بسيار خوشنود مي شوند .

  . قبل از خواندن كلمات ، آن ها را با خود زمزمه مي كنند .

  . اغلب در حال آواز خواندن و يا زمزمه كردن آواز هستند .

  . بيشترين تمايل را در مشاركت گروهي دارند .

  . از انجام كارهاي هنري لذت مي برند .


  در اين جا فهرستي از راهبردها براي افزايش موفقيت يادگيري كودكاني كه بيشتر از طريق  شنوايي مي آموز ند نيز ارائه شده است .

  1-   آموزش خواندن براي اين كودكان از طريق :

  . به كارگيري روش هاي آوايي

  . بهره گيري از بازي استفاده از كلمات هم قافيه

  . خواندن با صداي بلند حتي در زماني كه به صورت مستقل مشغول به خواندن مي شويد .

  2-   استفاده از تجهيزات آموزشي شنيداري ، مانند نوارهاي صوتي ، نوارهاي تصويري ، كتاب هاي صوتي و آهنگ ها و شعرهاي مرتبط با تقويت اطلاعات .

  اين كودكان داراي ويژگي هاي زير هستند:

  . پاسخ به سئوالات به صورت شفاهي

  . ارائه ي گزارش هاي شفاهي

   . تكرار مطالب با صداي بلند و چشمان بسته

   . تكرار مطالب براي به خاطر سپردن آن ها

   . خواندن مطالب با صداي بلند

  . استفاده از ضبط صوت براي ضبط و پخش درس ها

  . مشاركت در بحث هاي گروهي صرف نظر از تعداد گروه قبل از آن كه فعاليت مستقلي را انجام داده

  . مطالعه به صورت گروهي .

  والدين نيز بايد از طريق كلامي سمت و سوي آموزش را به عنوان يك نكته ي كليدي به آن ها ارائه نمايند و محيطي سرشار از آرامش و رضايت را براي انجام تكاليف در خانه به همراه يك موسيقي ملايم ، فراهم آورند . سپس با كنار گذاشتن تجهيزات يادگيري اختصاصي آن ها ، مانند ضبط صوت و غيره با بالا بردن اعتماد به نفس آن ها ،آموزش كودكان خود را ارتقاء بخشند .

  ترجمه :ليلا شهبازي

  منبع:
  http://www.education.com/magazine/article/auditory_learners

  [ یکشنبه سوم آذر 1392 ] [ 8:29 ] [ j.samadifar ] [ ]
   

  پنجمين كنفرانس فناوري هاي نوين سمعك باهمكاري شركت صبا ( نماينده استاركي در ايران) توسط گروه شنوايي شناسي دانشگاه علوم پزشكي تهران در ۳۰ آبان ۹۲ در محل هتل المپيك تهران يا ۴ امتياز آموزش مداوم برگزار مي گردد و ثبت نام براي كارشناسان شنوايي شناس رايگان است.

  علاقه مندان مي توانند جهت ثبت نام به سامانه آموزش مداوم جامعه پزشكيwww.ircme.ir مراجعه كنند.

  نشاني دبيرخانه :تهران- خيابان انقلاب نبش خيابان صفي عليشاه دانشكده توان بخشي دانشگاه علوم پزشكي تهران.تلفن:77536001

  [ یکشنبه سوم آذر 1392 ] [ 8:24 ] [ j.samadifar ] [ ]
  افکار از چنان قدرتی برخوردارند که می‌توانند سازنده یا ویرانگر باشند، بنابر‌این باید به خود و فرزندانمان بیاموزیم که افکارمان را هوشمندانه کنترل کنیم تا در زندگی به موفقیت‌ها و کامیابی‌های بزرگی دست یابیم:

  ۱- نسبت به خودمان احساس خوبی داشته باشیم و خود را خوب، توانا و با ارزش بدانیم.

  ۲- لیستی از صفات مثبت خود تهیه کنیم و راه‌های تقویت آنها را بیابیم و تجربه کنیم.

  ۳- لیستی از افکار منفی خود در طی روز تهیه و سعی کنیم برای هر فکر منفی یک فکر مثبت معادل بیابیم تا به کمک آن بتوانیم با افکار منفی مقابله کنیم.

  ۴- سعی کنیم در گفتار و برخوردهای روزانه از کلمات و جملات مثبت استفاده کنیم، مثلاً در ملاقات با دیگران بجای استفاده از کلمه «خسته نباشید» که دارای بار منفی و القای حس خستگی است، بگوییم «خدا قوت»، «شاد باشید» و یا «پر انرژی باشید»

  ۵- افکار خود را متوجه خوبی‌ها و جنبه‌های مثبت زندگی کنیم تا به مرور مثبت‌نگر شویم.

  ۶- با خوش‌بینی سعی کنیم، دستوراتی به ذهن خود بدهیم که اندیشه‌های جدید مثبت شکل گیرند.

  ۷- هر روز صبح که از خواب بر می‌خیزیم با نگاه کردن به منظره ی یک تابلوی نقاشی زیبا و یا اسما‌ء‌الله روز خود را با نشاط و خوش‌بینی آغاز کنیم.

  ۸- از افراد منفی‌نگر یا موقعیت‌هایی که باعث ایجاد افکار ناخوشایند و منفی می‌شوند دوری و یا سعی کنیم کمتر با آنها برخورد داشته باشیم.

  ۹- به مشکلات به عنوان محکی برای ارزیابی توانایی‌های خود نگاه کنیم و هرگز نتیجه ی بدی را پیش‌بینی نکنیم، زیرا مشکلات فقط به اندازه‌ای مهم هستند که ما آنها را مهم می‌پنداریم.

  ۱۰- به لحظات و خاطرات زیبا و دوست داشتنی گذشته ی خود فکرکرده و سعی کنیم آنها را تکرار نماییم.

  ۱۱- از تردید و دودلی دوری کرده و کارها را با جدیّت دنبال کنیم.

  ۱۲- به ندای منفی درونی خود و تلقین‌های مخرب و نگران کننده‌ی دیگران بی‌توجه باشیم و سعی کنیم عکس آنها را انجام دهیم.

  ۱۳- به قدرت بی‌کران خداوند ایمان داشته باشیم و با خود تکرار کنیم که من لیاقت بهترین‌ها را دارم و با لطف خدای بزرگ به آنها خواهم رسید.

  ۱۴- از میان اهداف خود هدفی را انتخاب کنیم که امید بیشتری به موفقیت آن داریم و در تلاش برای تحقق آن، به فکر تأیید یا تکذیب دیگران نباشیم.

  ۱۵- در توصیف احوال و زندگی خود از کلمات مثبت استفاده کنیم.

  ۱۶- در تعریف از افراد خانواده یا دوستان از کلمات مثبت و روحیه بخش استفاده کنیم (فلانی شخص بسیار شریف و بزرگواری است.)

  ۱۷- از چشم و هم‌چشمی و حسادت که باعث ایجاد افکار منفی می‌شود دوری و سعی کنیم روش زندگی خود را خودمان انتخاب کنیم.

  ۱۸- هرگز شعار خواستن، توانستن است را فراموش نکنیم و بدانیم که در سایه ی سعی و تلاش به آنچه بخواهیم می‌رسیم.

  ۱۹- قدر لحظات زندگی را بدانیم و از آنها به ‌خوبی استفاده کنیم، زیرا هرگز تکرار نخواهد شد.

  ۲۰- برای تغییر اوضاع و شرایط نامساعد اقدام کنیم و مطمئن باشیم که می‌توانیم آنها را از بین ببریم.

  ۲۱- از خود انتظار بیش از حد نداشته باشیم و خود را همه فن حریف ندانیم، به عبارت دیگر از کمال گرایی مطلق که باعث اضطراب و احساس عجز و ناتوانی می‌شود خودداری کنیم.

  ۲۲- خود را از قید و بندهای آزاردهنده رها ساخته و ساده زندگی کنیم تا فکر و خیال آسوده‌ای داشته باشیم.

  ۲۳- از انزوا و گوشه‌گیری که باعث ایجاد افکار منفی می‌شود دوری کرده و اوقات خود را در جمع خانواده، فامیل و دوستان سپری کنیم.

  ۲۴- هر وقت احساس کردیم که افکار منفی سراغمان آمده است، وضعیت خود را تغییر دهیم و به کاری سرگرم شویم.

  ۲۵- ممکن است هنگام خواب در رختخواب افکار منفی به سراغمان بیاید، تا خسته نشده‌ایم به رختخواب نرویم.

  ۲۶- هرگز به هیچ وجه خود را بدبخت، ناتوان و درمانده احساس نکنیم.

  ۲۷- اعتماد به نفس خود را در هر شرایطی حفظ کنیم و هرگز به دیگران اجازه ندهیم که آن را متزلزل کنند. باید متوجه باشیم که اعتماد به نفس کلید خلق تفکر مثبت است.

  ۲۸- خندیدن را فراموش نکنیم. خندیدن باعث می‌شود تا افکار ناراحت کننده و منفی‌ جای خود را به افکار مثبت و شاد بدهن

  اجرای راهکارهای تقویت مثبت هیچ هزینه‌ای ندارند و به سن و سال افراد نیز مربوط نمی‌شوند.

  فقط باید این شعار را فراموش نکنیم:

  اگر افکارمان را کنترل کنیم، زندگی‌مان متحول می‌شود..

  [ یکشنبه دوازدهم آبان 1392 ] [ 8:55 ] [ j.samadifar ] [ ]

  پنج گروه که بعد از مرگ هم در پرونده اعمالشان ثواب نوشته می‌‌‌شود

  عَنِ النَّبِیِّ(ص) أَنَّهُ قَالَ: «خَمْسَةٌ فِی قُبُورِهِمْ وَ ثَوَابُهُمْ یَجْرِی إِلَى دِیوَانِهِمْ مَنْ غَرَسَ نَخْلًا وَ مَنْ حَفَرَ بِئْراً وَ مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِداً وَ مَنْ کَتَبَ مُصْحَفاً وَ مَنْ خَلَّفَ ابْناً صَالِحا»؛[۱]

  از پیامبر خدا (ص) نقل شده که فرمود: پنچ (۵) گروه هستند که در قبرها هستند ولی برای آنها در پرونده اعمالشان، ثواب نوشته می‌‌شود:

   ۱-کسی که درختی کاشته باشد،

   ۲-کسی که چاهی برای عموم حفر کرده باشد،

   ۳-کسی که مسجدی برای رضای خدا ساخته باشد،

   ۴-کسی که کتابی برای هدایت مردم نوشته باشد .

  ۵-کسی که فرزندی صالح تربیت کرده باشد.

  [ سه شنبه هفتم آبان 1392 ] [ 12:54 ] [ j.samadifar ] [ ]
  .: Weblog Themes By Weblog Skin :.
  درباره وبلاگ

  در خصوص گفته ها و ناگفته های دنیای آموزش و پرورش کودکان و دانش آموزان عزیز استثنایی
  اردبیل - وبلاگ جعفر صمدی فر
  امکانات وب